Skip to main content

Forskning på akuttmedisin – for å gi deg rask og riktig behandling

For å få en bedre luftambulansetjeneste trenger vi å forske – forske på pasientbehandling, nye prosedyrer, systemer og medikamenter. Dette gjør vi i tett samarbeid med helseforetak og universiteter over hele landet. 30 stipendiater jobber for at vi kan redde flere liv i årene som kommer. Sammen kan vi gjøre en forskjell. Ingen redder liv alene.


Smertebehandling i ambulanse

Smertebehandling er like viktig utenfor sykehus som inne på sykehuset, men kan være vanskelig å gi ute i felt. Er det nye måter å gjøre dette på? Dette forsker vi på i samarbeid med Sykehuset Innlandet, Oslo universitetssykehus og Universitetet i Oslo.

Hva forsker vi på?

Her kan du lese de siste sakene om forskningen vår.

00 / 00
00 / 00

Møt forskerne

Våre forskere brenner for å gjøre en forskjell. De ønsker at du og jeg skal få best mulig behandling. For å få til det kreves forskning. Nå jobber over 40 stipendiater og forskere i seks forskningsklynger i Norge. Alle for å finne svar på morgendagens utfordringer innen akuttmedisin utenfor sykehus.

Forskningen vår i 2020

Lurer du på hva vi fikk til i 2020? Da kan du lese årsrapporten om forskningen her.