Skip to main content

Innovasjon – for en bedre luftambulansetjeneste

Vi jobber for at syke og skadde pasienter skal få best mulig behandling. Derfor har vi til enhver tid en rekke innovasjonsprosjekter gående. Målet er at løsningene skal tas i bruk og gjøre luftambulansetjenesten enda bedre.

Kampen mot naturkreftene

Hvert tiende luftambulanseoppdrag stoppes av dårlig vær. Derfor utvikler vi løsninger som bedrer flysikkerheten, slik at pasienter kan få hjelp også i dårlig vær. 

Vi har utviklet video i nødsamtaler

Så langt bruker over 30 legevakt- og 113-sentraler i Norge video. Målet er at alle i Norge skal få denne løsningen som allerede har vært med på å redde liv.

Nye løsninger for en bedre luftambulanse

Helikoptermannskapet ser først hva som kan forbedres. Sammen utvikler vi nye løsninger som kan spare livsviktige minutter for pasientene.

00 / 00
00 / 00

Et flyvende laboratorium

Vårt nye utviklingshelikopter brukes til innovasjon, forskning og utvikling, for at pasienter skal få enda bedre hjelp i fremtiden.

Se flere innovasjonsprosjekter

Husk å ha Hjelp 113-appen

Når du ringer 113 via appen, sender den posisjonen din rett til nødsentralen. Slik sparer redningsmannskapene verdifull tid.