Skip to main content

Vi lærer ambulansefolk livreddende behandling

LS-kursene bidrar til at akutt syke og skadde pasienter over hele landet møtes med samme, kvalitetssikrede metoder for undersøkelse og behandling.

Kursene AMLS (Advanced Medical Life Support) og PHTLS (Pre Hospital Trauma Life Support) tilbys alt prehospitalt helsepersonell i Norge.
Deltakerne får en innføring i systematisk undersøkelse og behandling av den akutt syke eller skadde pasienten.

Målgruppen er helsepersonell som jobber med akuttmedisin utenfor sykehus, i hovesak ambulansetjenester. Men stadig flere akuttmottak og akuttmedisinske nødsentraler ønsker også opplæringen for å sikre et felles fagspråk om pasientene og situasjonene de samarbeider om.

Både teori og praksis

Kursdeltakerne skal gjennom en teoridel og en praktisk del. Teorien er nettbasert, og gir en grundig gjennomgang av akutte sykdomstilstander. Innholdet er logisk, konkret og systematisk oppbygget. Alle kursdeltakere får i tillegg tilsendt en bok.

Pensumet er stort, og det anbefales å sette av god tid til forberedelser før kursstart. Teoridelen (e-læringen) avsluttes med en flervalgseksamen som må være bestått før oppmøte på praktisk dag. Det er lett å lære og forstå, men krever gode forkunnskaper i anatomi og fysiologi.

Den praktiske delen av kurset består av én dag, der siste delen av dagen er praktisk eksamen.

Lege Anne Lill Høegh Hodnesdal trener på et scenario hvor en dame har hoppet ut fra et brennende hus. Den skadde spilles av Birgit Høva. (Foto: Marianne Wennesland)

I samarbeid med helseforetakene

Stiftelsen Norsk Luftambulanse eier rettighetene til kurskonseptene Advanced Medical Life Support (AMLS) og Prehospital Trauma Life Support (PHTLS) i Norge og gjennomfører dem i tett samarbeid med landets helseforetak.

Legeforeningen har godkjent kurset som tellende med 17 poeng for etter- og videreutdanning i akuttmedisin i henhold til spesialistreglene for allmennmedisin. Vi samarbeider i dag med 16 av de 18 norske helseforetakene, Forsvarets sanitet og 330- og 337- skvadronen. Vi holder også kurs på oppdrag for offshore-virksomheter.

Vi koordinerer tilbudet, kvalitetssikrer det faglige innholdet i opplæringen og tilbyr Norge – som første land i verden – disse kursene som en kombinasjon av e-læring, kursdag og praktisk eksamen. Helseforetakene stiller med ansatte som blir lært opp til instruktører og gjennomfører opplæringen lokalt.