Skip to main content

Kontakt oss

Stiftelsen Norsk Luftambulanse

TELEFON
+47 64 90 44 44

BESØK
Storgata 33 A, 0184 Oslo

POST
Postboks 414 Sentrum 0103 Oslo

Norsk Luftambulanse Helikopter
Norsk Luftambulanse Teknologi

TELEFON
+47 64 90 44 44

BESØK
Storgata 33 A, 0184 Oslo

POST
Postboks 414 Sentrum 0103 Oslo

Giverservice

TELEFON
+47 64 90 43 00

EPOST
post@norskluftambulanse.no

Presse og media

Vi tar imot henvendelser fra presse og media. Ta kontakt dersom du ønsker mer informasjon om Stiftelsen Norsk Luftambulanse, vil vite mer om prosjektene våre eller dersom du vil snakke med en av våre forskere.

Norsk Luftambulanse Helikopters baser

Norsk Luftambulanse Helikopter er eid av Stiftelsen Norsk Luftambulanse, og opererer alle de tretten norske legehelikopterbasene, samt fire i Danmark.

Luftambulansetjenesten har siden 1988 vært organisert og finansiert av staten gjennom selskapet Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste HF, som eies av de fire regionale helseforetakene. Luftambulansetjenesten yter spesialisert akuttmedisin, og er en integrert del av den offentlige akuttmedisinske beredskapen.

Ledelsen

Gunn Lyngvær

Gunn Lyngvær

Direktør for samfunnskontakt

gunn.lyngvar@norskluftambulanse.no

+47 917 06 689

Tom Hanssen

Tom Hanssen

Direktør forskning og utvikling

tom.hanssen@norskluftambulanse.no

+47 928 88 200

Kjetil Indrevik

Kjetil Indrevik

Direktør strategi luftambulansevirksomhet

kjetil.indrevik@norskluftambulanse.no

+47 918 69 286

Styret

Unni Grete Farestveit

Unni Grete Farestveit

Styreleder

unni.farestveit@ae.no

+47 916 64 495

Bodil Margrethe Holm

Bodil Margrethe Holm

Styremedlem

bodilmholm@gmail.com

+47 481 02 462

Tor Ingebrigtsen

Tor Ingebrigtsen

Styremedlem

tor.ingebrigtsen@unn.no

+47 911 99 843

Marthe Høyer

Marthe Høyer

Ansattvalgt styremedlem

marthe.hoyer@norskluftambulanse.no

+47 97 97 08 24

Karianne Larsen

Karianne Larsen

Ansattvalgt styremedlem

karianne.larsen@norskluftambulanse.no